लाइन टेस्टीङ तथा चार्ज सम्बन्धी जरुरी सूचना

ByNyaupane

३ महिना अगाडि ३ महिना अगाडि ३ महिना अगाडि

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका, नेपाल विधुत प्रधिरण र सोलु कोरीडो ग्रामिण विधुतीकरको सहकार्यमा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको विधुत विस्तारको अन्तिम चरणमा रहेको साथै मिति २०७८/०५/०२ गते देखि मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाका वडा नं. ७ का हर्कपुर र माझिगाउँ लोड सेन्टरमा विद्युतिरकणको काम सम्पन्न भई लाईन टेस्टिङ, कमिसनिङ तथा चार्ज हुने भएकोले सम्पुर्णमा जानकारी गराईन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *