सबैले हेर्ने पर्ने र बुझनै पर्ने आम महिलाहरुको भावना व्यक्त भएको विष्णु माझिको तिज गित सुनको लागि
Click below

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *